Fatta ett klokt beslut, välj Trane Rental Services

Trane Rental Services erbjuder ett stort utbud av aggregat för oförutsedda eller planerade kylbehov. Oavsett om det gäller kortsiktiga eller långsiktiga kyllösningar, för säsongsbehov eller perioder med ökat kylbehov kommer Tranes hyraggregat, takaggregat och portabla värmepumpar möta dina behov. Klicka här för en snabboffert.

Trane, den enda partnern du behöver

Trane Rental Services erbjuder en oslagbar kombination av:

  • Originallösningar för en rad olika tillämpningar
  • Modern och effektiv utrustning
  • Ett stort nätverk av fabriksgodkända servicetekniker

Klicka här för en snabboffert.

Tranes hyrlösningar ger dig tillräcklig kylning var som helst, när som helst

Trane Rental Services hyr ut allt från tillfällig kylutrustning för kommersiella byggnader till industriell luftkonditionering på kort eller lång sikt:

Tranes hyrlösningar för särskilda ändamål

Tranes uthyrningstjänster kan vara till stor hjälp i samband med planerade underhållsstopp, strömavbrott, särskilda evenemang, beredskapsplanering eller särskilda tillämpningar, exempelvis isrinkar. Klicka här för en offert.

Snabb och pålitlig uthyrning av tillfälliga kylaggregat, takagreggat och portabla luftkonditioneringsaggregat från Trane.

Ditt tillfälliga kylbehov kräver en snabb, pålitlig och effektiv lösning.
Trane har specialiserat sig på att möta verksamhetsspecifika tillfälliga behov av kylutrustning.
Trane ger dig en helhetslösning och hanterar allt från bedömning och rekommendation till installation. Du kan lita på Trane i alla lägen.

Snabba hyrlösningar

Tillfälliga kyllösningar måste sättas in snabbt. När du hyr av Trane kommer du att förses med utrustning som är särskilt utformad för att minska installationstiden.

Pålitliga kyllösningar

Trane har mer än 100 års expertis inom kylbranschen. När du behöver tillfälliga klimatsystemlösningar kan du förlita dig på vår erfarenhet. Våra lösningar är snabba, pålitliga, effektiva och säkra.

Kostnadseffektiva tjänster

En snabb och effektiv service för tillfälliga behov är av största vikt samtidigt som kostnadsmålen måste uppfyllas. Våra hyrlösningar är alltid prisvärda i samband med reparation eller utbyte.

Helhetslösningar

När du ringer till oss kommer du att vara i trygga händer. Vi tar fram en helhetslösning utifrån en grundlig analys av dina förutsättningar. Vi är inte nöjda förrän du är det.